povratak na prvu stranu

Modul za prikolicu
(Trailer power mudule)

Modul za prikolicu
Ovaj modul se može koristiti za sve vrste putičkih i teretnih vozila novije generacije.
Cena modula sa 5 izvoda je 3.600 din, dve pozicije, štop svetlo i migavci.

Modul sa 6 izvoda je 4.200 din, dve pozicije, štop svetlo, migavci i svetlo za maglu.
(Kod ovog modula moguće je umesto jedne pozicije vezati rikverc svetlo)

Modul sa 7 izvoda kosta 4.800 din, dve pozicije, štop svetlo, migavci, svetlo za maglu i prekid senzora za parking.
(Kod ovog modula moguće je umesto jedne pozicije vezati rikverc svetlo)Modul za prikolicu - povezivanje

* * *

Specijalna izrada


Modul za prikolicu u IP56 zaštiti
Varijanta modula za prikolice u IP56 zaštiti predviđena je za spoljnu montažu,
i zaštićena je od vode i prašine. Ovaj modul najčešće se koristi na vozilima koja imaju
tovarni sanduk kao i na vozilima komunalnih preduzeca.

* * *

Modul za prikolicu - komplet
Maloprodajna cena za komplet koji sadrži modul i sve potrebne elemnte
isporučujemo AKS dostavom.

Ako bi se instalacija prikolice (svetla, stop svetla i migavci) vezala direkno na instalaciju
vozila, povećanu potrošnju-struju registrovao bi računar automobila i odmah bi reagovao
tako što bi prijavljivao razne greške a u nekim vozilima iskljčio bi i motor.

U slučaju da Vam je potrebna auto prikolica na novijem automobilu
(proizveden posle 2003) ovaj modul ya prikolicu Vam je NEOPHODAN.

Standardni Modul za prikolicu napravljen je za napon od 12V.

Kompletan prospekt modula
modul za auto prikolicu .pdf (4.61MB)

Ilić Vladimir, Kozarčeva 47, 11000 Beograd, Srbija; tel: 011 3475 349, 063 213 904